Dạy kĩ năng cho trẻ: HD làm chong chóng bằng lá dừa..GV: Phạm Phương Thảo - Trường MN Thụy An