Hoạt động Nhận biết phân biệt: Màu xanh màu đỏ Nhóm - 19- 24 tháng- GV: Mai Thị Hiền