Hoạt động tạo hình: Tô màu chiếc ô - GV: Nguyễn Thị Giang. Trường MN Thụy An